Μητρικός Θηλασμός

Ενδυναμώνω τις γυναίκες που επιθυμούν να θηλάσουν ώστε να επιτύχουν τους δικούς τους, προσωπικούς στόχους σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού τους. Επίσης, παρέχω εξατομικευμένη και με συναίσθηση υποστήριξη σύμφωνα με έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες. 

 

 

 

 


Εμβολιασμοί
 

Στο ιατρείο μου εφαρμόζω τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε κάθε τομέα της παιδικής φροντίδας. Ακολουθώ το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και φροντίζω ώστε να ολοκληρώνεται το συντομότερο. Η σημερινή τάση στον χώρο των εμβολίων παγκοσμίως είναι να χρησιμοποιούνται μοντέρνα συζευγμένα εμβόλια.

Εξασφαλίζω γρήγορη ανοσιακή κάλυψη με λιγότερες ιατρικές επισκέψεις, που συνεπάγεται λιγότερο πόνο, μειωμένο κίνδυνο ιατρικών λοιμώξεων, μειωμένο κόστος και γενικά λιγότερη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένεια.


 

Αύξηση και Ανάπτυξη

Ένας ακόμη στόχος μου είναι να βοηθήσω κάθε παιδί να αξιοποιήσει τις δικές του δυνατότητες αύξησης και ανάπτυξης, ώστε να γίνει ώριμο ενήλικο άτομο. Σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η περιοδική παρακολούθηση της «αύξησης» και «ανάπτυξης» κάθε παιδιού, με σκοπό τη διαπίστωση της φυσιολογικής πορείας της ή την πρώιμη ανίχνευση πιθανών αποκλίσεων της από το φυσιολογικό.

 

 


Διάγνωση, θεραπεία, στήριξη σε παιδιά και εφήβους